NoutăţiGRAITEC Advance - interoperabilitatea programelor de CAD / Calcul

Consecvent principiilor de a furniza soluţii integrate CAD - calcul ce permit utilizatorilor realizarea proiectelor la un nivel calitativ optim şi într-un timp cât mai scurt, GRAITEC a investit în dezvoltarea capabilităţilor de transfer de informaţii între pachetele software specifice. În acest sens, GRAITEC a dezvoltat o tehnologie dedicată înglobată în componenta BIM, o nouă inovaţie în domeniul utilizării interoperabile a programelor de CAD / CAE, reprezentând un pas importat în crearea şi manipularea modelelor informatice.

AICPS - Integrarea obiectelor comune modelelor de CAD / CAE

Conceptul de BIM (Building Information Model), promovat de o serie de firme printre care şi Autodesk, înglobează reprezentarea digitală a procesului de proiectare a unei structuri, având scopul de a facilita schimbul de date în format digital. BIM reprezintă modelul informatic al unei structuri, care poate fi utilizat atât de arhitecţi, dar şi de inginerii proiectanţi sau de desenatori.

Componenta BIM (înglobată de altfel în toate produsele GRAITEC Advance), ce are la bază tocmai un astfel de model informatic al structurii, este o componentă software specializată în transferul inteligent de date, capabilă să memoreze modelul structurii într-un format standard şi, de asemenea, să permită sincronizarea a două modele structurale ce au evoluat diferit în medii de lucru independente.

Sincronizarea modelelor este realmente o noutate în pachetele software de profil; pe scurt, odată terminată modelarea structurii, se poate lucra în paralel la calcul şi detaliere, modificările efectuate asupra structurii putând fi transferate fără probleme între pachetele software dedicate.

Formatul BIM a fost de asemenea conceput pentru a integra obiectele comune modelelor create cu programele de CAD şi calcul (Advance Design, Advance Beton, Advance Metal, Arche, Effel, şi Revit Structure), dar şi pentru a permite transferul de date în şi din alte formate compatibile (IFC2.X3, CIS/2, SDNF, PSS, KISS).

Procesul de proiectare a structurilor presupune, printre altele, multe modificări şi operaţii repetitive. Cu ajutorul tehnologiei BIM, toate modificările realizate asupra aceluiaşi model de către utilizatori diferiţi (desenatori tehnici, ingineri proiectanţi etc.) sunt sincronizate, economisind astfel timp şi resurse.

Exemplu

  1. Având la bază modelul furnizat de arhitect, desenatorul realizează modelul cu ajutorul unui program CAD (Advance Beton, Advance Metal, Revit Structure).
  2. Din aplicaţia în care s-a conceput modelul structural, exportă modelul obţinut în format BIM.
  3. Inginerul proiectant importă fişierul BIM într-o aplicaţie de calcul (Advance Design, Arche, Effel).
  4. După ce a realizat calculul şi optimizarea structurii, inginerul proiectant exportă modelul structural modificat în formatul BIM.
  5. Desenatorul, deşi poate între timp a lucrat pe modelul existent (executând fie nodurile în cazul unei structuri metalice, fie planurile de armare ale unor componente structurale), primeşte acest fişier BIM şi, utilizând funcţia de sincronizare, identifică modificările realizate în aplicaţia de calcul. El poate accepta sau respinge modificările dorite, şi, în final, îşi poate actualiza modelul iniţial.
  6. Această succesiune de operaţii se poate repeta de mai multe ori, utilizând BIM ca mijloc de transfer al modelului între aplicaţii.
AICPS - Integrarea obiectelor comune modelelor de CAD / CAE - Exemplu

Acest exemplu reprezintă una din situaţiile des întâlnite în practică. În acelaşi context, putem aminti şi de situaţia structurilor metalice pentru care, după terminarea calculului, s-a început detalierea, ulterior remarcându-se faptul că structura mai poate fi optimizată.

Avantajele utilizării tehnologiei BIM dezvoltată de GRAITEC se regăsesc în evitarea operaţiilor repetitive printr-o re-utilizare optimă a datelor deja existente. De asemenea, se reduce numărul de erori prin asistenţa acordată la gestionarea modificărilor realizate între mai mulţi utilizatori şi aplicaţii CAD/CAE diferite.

Mai multe informaţii despre formatul BIM puteţi găsi aici.

O prezentare video a sincronizării poate fi găsită aici, unde se poate remarca cum un model Advance Metal poate fi sincronizat cu programul GRAITEC de calcul cu element finit Advance Design. Astfel, utilizatorul poate modifica acelaşi model, atât în programul de modelare (Advance Metal), cât şi în programul de calcul şi analiză (Advance Design). Modelul poate fi sincronizat apoi cu rezultatul analizei, evitându-se astfel riscul pierderii unor date (de ex.: prin adăugare, modificare, ştergere).

Mai multe informaţii despre produsele GRAITEC Advance puteţi găsi pe site-ul GRAITEC sau în format .pdf.

Vizualizat de 4391 ori


Buletinul Construcţiilor

INCD URBAN-INCERC editeaza si publica Buletinul Constructiilor

spatiulconstruit.ro

Hilti

Sika - solutii profesionale pentru constructii si industria auto

Altfel Construct - Proiectare in constructii

Ideea Proiect Grup - Rezistenta proiectelor tale

PROBCA

ISOMAT

Agenda Constructiilor

Romanian Security Fair

EURO Constructii

Proidea

Ibuild

ROMANIAN BUILDING AWARDS - Premiile Naționale pentru Spațiul Public Construit