Noutăți și informații utile

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 13.06.2023

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur. Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului cadrului normativ de gestionare a situațiilor de urgență generată de cutremure de către structurile implicate în acest proces și reglementarea modului de organizare a componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență în caz de cutremur, în scopul limitării pierderilor de vieţi, a pagubelor materiale şi a efectelor negative asupra mediului, printr-un ansamblu de măsuri și acțiuni în domeniile prevenire, pregătire, răspuns, investigare/evaluare post eveniment, respectiv refacere/reabilitare. Mai multe detalii: detalii »

Versiuni actualizate reglementări tehnice

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 20.01.2023

Vă informăm ca au apărut în Monitorul Oficial al României, versiunile actualizate ale următoarelor reglementări tehnice de interes pentru membrii noștri : detalii »

Proiect de ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022”

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 28.11.2022

Vă înștiințăm că a fost publicat pe site-ul MDLPA Proiectul de ORDIN pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privindP118 / 1-2022 securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2022”. Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la normativul P118/1-2022 până la data de 2 decembrie 2022 pe adresa de e-mail :office@aicps.ro Normativ privind P118 / 1-2022 securitatea la incendiu a construcțiilor se găsește accesând link-ul: https://www.mdlpa.ro/pages/proiectordinaprobarereglementaritehnicenormativsecuritateincendiuindicativp1181202 detalii »

Proiectul de lege al Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 24.11.2022

Proiectul CATUC, aflat în circuit de avizare interministerial, aduce modificări importante în sistemul calității în construcții. AICPS își exprimă opinia publică asupra propunerii de desființare a verificatorilor de proiecte, respectiv a introducerii certificării obligatorie a inginerilor proiectanți. AICPS consideră că eliminarea din sistemul calității în construcții a verificatorilor de proiecte, decizie formulată fără vreo informare sau consultare a entităților ce li se adresează aceasta modificare, va duce în mod cert, la scăderea calității proiectelor în construcții, cu potențiale efecte grave economice. Măsura de eliminare a verificatorilor de proiecte este introdusă precipitat și creează lipsă de coerență atât în materialul proiectului de lege, cât și devieri de la principiile care au stat la baza elaborării acestui proiect. AICPS nu susține măsura de certificare obligatorie a inginerilor proiectanți, susținând în mod constant certificarea cu caracter voluntar, în funcție de competențele individuale. AICPS a adresat entităților implicate, în acest moment în procesul de avizare a proiectului CATUC, o adresă ce îndeamnă la reconsiderarea acestor măsuri și reformularea propunerii de lege în vederea urmăririi obiectivului fundamental ce trebuie asumat de către legiuitor și anume cel a creșterii calității în construcții. detalii »

Legea privind implementarea semnăturii electronice în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, conform OUG nr. 140/2020

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 10.02.2021

✔Legea privind implementarea semnăturii electronice în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, conform OUG nr. 140/2020 se aplică și se adresează și inginerilor proiectanți de structuri❗️ Extras din lege⬇ detalii »

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 14.01.2020

Stimate doamne /Stimați domni vă înștiințăm că a apărut Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. detalii »

Culegere de legi regulamente aplicabile domeniului construcții.

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 29.07.2019

Culegere de legi & regulamente aplicabile domeniului construcții ( material elaborat de către Dl. Ing. Cristian Onofrei) detalii »

Anunt privind certificarea operatorilor economici din constructii

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 31.01.2019

În atenția membrilor AICPS: Dorim să vă informăm asupra modului în care AICPS a fost și este implicată în proiectele legislative ce au ca scop certificarea operatorilor economici din constructii. De la început trebuie spus că subiectul care se dezbate în această perioada se referă la certificarea tehnico-profesională a operatorilor economici și nu la certificarea profesională a specialiștilor. detalii »

Proiectul „Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu”

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 14.11.2018

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a elaborat cererea de finantare pentru proiectul intitulat „Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu”. Proiectul este implementat incepand cu data de 9.05.2018 si are ca obiectiv general cresterea calitatii cadrului legislativ si metodologic cu incidenta asupra mediului de afaceri si asupra cetatenilor prin sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si prin consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu. detalii »

HG 742/2018

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 28.09.2018

În monitorul oficial nr. 828 din 27.09.2018 a fost publicată Hotărârea nr. 742/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor. Textul Hotărârii de Guvern poate fi accesat la link-ul de mai jos: detalii »

Referitor modificarea H.G. 343/2017 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 31.07.2018

MDRAP inițiază o consultare publică pentru modificarea H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Pentru o bună organizare, rugăm membrii care doresc să facă amendamente să ia legătura cu sucursalele pentru transmiterea observațiilor pentru a fi la nivelul fiecărei sucursale, și trimise ulterior la sediu central la adresa office@aicps.ro, până la data de 9 august 2018, astfel încât să poată fi centralizate, analizate și transmise de AICPS către MDRAP. Textul Regulamentului de receptie si Tabelul pentru colectarea amendamentelor si observatiilor detalii »

Solicitare Observatii pentru erata P 100-1-2013

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 30.03.2018

Către membrii AICPS (și nu numai). Dragi colegi, Codul de evaluare și propuneri de intervenții privind construcțiile cu valoare culturală a fost prezentat în comisia de la Ministerul Dezvoltării ca având indicativul P100-8-2018, pe 28.03.2018. El a fost prezentat în aceeași ședință care a avut ca obiectiv avizarea redactării a II-a a codului P100-3-2018. Nu face parte dintr-un contract privind elaborarea de reglementări a Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice , ci a fost o inițiativă a autorilor susținută de Ministerul Culturii. Principalii autori ai codului P100-8-2018 sunt doi membri marcanți ai AICPS. detalii »

Ordin nr. 2264 pentru aprobarea procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 22.03.2018

Va informam ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 240/19.03.2018 : Ordinul nr. 2264 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii. Noul ordin al Ministerului Dezvoltării abrogă Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”. detalii »

Corespondență AICPS-MDRAP referitor la propunerea de modificare a HG925/1995

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 08.03.2018

MDRAP a afișat la data de 13.02.2018, spre consultare publică, proiectul de modificare al materialului legislativ “Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor”, având ca termen limită de formulare a observațiilor 10 zile calendaristice de la afișarea pe site. detalii »

Adresa AICPS catre MDRAPFE referitor: Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 29.08.2017

AICPS a transmis catre MDRAPFE o adresa prin care formulează observații și comentarii asupra textului Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii. Puteti citi mai jos continutul adresei: Adresa AICPS nr. 100/29.08.2017 catre MDRAPFE detalii »

Îndrumător cazuri particulare de expertize tehnice

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 14.06.2017

În Monitorul Oficial al României, nr. 438, partea 1 din 13.06.2017 a fost publicat Ordinul MDRAPFE nr. 3201/2017 de intrare în vigoare a reglementării tehnice C254-2017 intitulată "Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală 'rezistență mecanică și stabilitate" detalii »

HG 343-2017

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 30.05.2017

În monitorul oficial nr. 406 din 30.05.2017 a fost publicată Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Textul noului regulament de recepție și a Hotărârii de Guvern pot fi accesate la link-urile de mai jos: detalii »

Raspunsul asociatiilor profesionale referitoare la proiectul MDRAP de modificare a HG925-1995

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 09.02.2017

Raspunsul asociatiilor profesionale referitoare la proiectulMDRAP de modificare a HG925-1995 „Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea proiectelor, expertizarea tehnica a proiectelor,... detalii »

Acte normative modificate in decembrie 2016 si ianuarie 2017

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 10.01.2017

Stimate doamne/Stimati domni, Gasiti mai jos modificarile aparute la urmatoarele acte normative: - LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executariilucrarilor de constructii... detalii »

Consultare publica MDRAP - Indrumator cazuri particulare expertize

Legislativ | Scris de AICPS | Publicat pe 29.11.2016

Stimati membri ai AICPS, Va informam ca pe site-ul MDRAP a fost postat, spre consultare publica, proiectul elaborat de catre AICPS, intitulat "Indrumator privind cazuri particulare de expertizare... detalii »